Intervju ChromoGenics

ChromoGenics kom härom veckan med rapporten för första kvartalet. Den visade på en stark tillväxt och ett förbättrat resultat. Aktien steg rejält inför rapporten men föll sedan tillbaka och slutade veckan med en uppgång på 4%. Senaste månaden är aktien upp 9%. Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Jerker Lundgren.
 

ChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight® bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien.
ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm. 

Källa: ChromoGenics årsredovisning 2018
Källa: ChromoGenics årsredovisning 2018


Intervju med Jerker Lundgren, VD, ChromoGenics 190517

Finns det något du skulle vilja förtydliga (eller lyfta fram lite extra) när det gäller kvartalets utveckling?

 • Vi är igång med vår försäljning. Bra driv i den. Det vi har bekymmer med är att vi har haft en produkt som haft kvalitetsproblem samtidigt som försäljningen ökar. Vi är ifrågasatta hos många av de stora aktörerna i Sverige och måste återvinna förtroendet. Det blir en balansgång mellan nyleveranser och att hinna byta ut glas med kvalitetsproblem. Vi jobbar kontinuerligt med förbättringar i vår produktion - produktivitet och stabilitet. Vi jobbar ju fortfarande med minimala volymer i förhållande till marknaden. Vi har en ambition att gå mot 100000 kvm i en framtid och även det är nästan ingenting i glasbranschen. Parallellt måste vi ta höjd för större volymer än så där vi kan skala upp relativt snabbt.

 
Orderingången utvecklas nu starkt och uppgick till 19 mkr.
Hur stor andel kommer från nya respektive gamla kunder?

 • Den större delen från nya kunder. Flera av de tidigare kunderna med några undantag har pausat sina tilläggsbeställningar i väntan på att vi åtgärdat kvalitetsproblem och visat att produkterna fungerar enligt förväntan.

 
Under 2018 hade ni kvalitetsproblem. Hur är status nu?

 • Under förra året identifierades ett fel som var avgörande. Det har vi styr på nu. Vi styrde om organisationen mot att åtgärda detta och har även dedikerade konsulter inne med detta primära fokus. Vi känner oss nu helt trygga med produkten och har noll-tolerans när det gäller kvalitetsavvikelser. Kontinuerliga produktförbättringar sker hela tiden men vi har inga problem nu som innebär att produkten inte fungerar som den ska.
 

Hur länge kommer utbytena av reklamerade glas att pågå?

 • In i 2020. Vi har en tät dialog med kunderna och vi tycker att det ändå fungerar ganska bra. Man får vara ödmjuk inför situationen och bygga långsiktiga kundrelationer. 

  (anm Hållbara Aktier: Bolaget har reserverat 10 mkr för detta men åtgärder kommer belasta kassan och enligt delårsrapporten kan det inte uteslutas att kostnader tillkommer)

 
Hur uppfattar ni den generella synen bland kunderna på era produkter?

 • Man kan säga att alla vill ha produkten. Alla tycker att det här är framtiden. Men så kommer det till osäkerheten inför en ny produkt. Det är en exklusiv produkt med rätt så stor startkostnad. Byggbranschen är konservativ. Relation och trovärdighet är avgörande. Just nu vill vi sälja många mindre installationer där kunderna kan få förtroende för oss.

 
Hur ser du på innevarande år?

 • Vi har ett extremt starkt intresse för produkten och vi ska bara ta oss igenom det ”hundår” som vi har och säkerställa att vi igen får ett förtroende i marknaden. Där känns det att vi är på god väg. 

 
Hur ser underliggande bruttomarginaler ut i de projekt ni levererat i år? 

 • Vi har inte kommunicerat det. Långsiktigt så finns det mycket stora effektiviseringsmöjligheter från nuvarande tidiga fas. Exempelvis har vi bedömt att kostnaden för den sputtrade filmen kan minska till en tredjedel. Sputtrad film står för cirka 60% av kostnaden idag.
 

I strävan mot positivt rörelseresultat 2020 - vilka är de största utmaningarna från dagens utgångsläge?

 • Verifierade tester är mycket viktigt. Att vi kan visa på många installationer där allt fungerar som det ska och där kunderna är nöjda. Det gäller att bygga trygghet i marknaden och det tar lite tid. Sedan är min känsla att det kommer bli lite av en ketchup-effekt.
 

Marknad för smarta glas innehållande elektrokrom teknik bedöms växa från 200 milj till 8 miljarder USD. Hur stor kan marknaden i Norden bedömas bli? 

 • 500000 kvadratmeter inom 5 år (bedömt värde 4 miljarder, anm Hållbaraaktier.se). Vi har kontakter med de ledande arkitekterna. Vi har anpassat produkterna till deras önskemål under hösten. Får vi in produkterna i föreskrivande led så blir produkterna vardagsmat. Det är dit vi strävar. 

 
Ni lyfter fram Converlight som ”världens bästa fasadglas”. Kan du kort utveckla detta?

 • Vi har den bästa solskyddsprodukten ur ett miljömässigt perspektiv. Kombinationen av detta med unika energivärden (U-värden) och mycket hög transparens är unik. Därför anser vi att vår produkt är världens bästa glas. 

 
Hur är kundens totalkostnad för er produkt jämfört med konkurrerande alternativ?

 • Om man jämför med andra lösningar för solavskärmning så kan man se att vi normalt sett är dyrare än invändig solavskärmning men i nivå med utvändig. Men lägger man till underhållsaspekten så är vår lösning billigare över tid.

 
Om 5 år siktar ni på att uppnå årliga leveranser på minst 100000 kvm Converlight. Vad motsvarar det i värde?

 • I runda tal 800 mkr. Den kalkyl på 100000 kvm vi gjort är baserad på egenproducerad volym.

 
Kan du utveckla er syn på verksamhetens skalbarhet?

 • Målet är att leverera elektrokrom folie på rulle ut i världen till lokala glasproducenter. Då kan verksamheten skalas upp snabbt och utan stora tillkommande kostnader. Innan dess måste vi ha en bra stabilitet i vår folie så den är mer robust och lättare att hantera. 
 • Vi har initierat samarbeten med ett par stycken utvalda utländska partners. Vi lär oss av varandra för att hitta sätten att arbeta med glasproducenter. De vi valt är sådana som är sugna på att bidra i att utveckla dessa lösningar. Genom dessa samarbeten kan vi skapa referenskunder och glasproducenterna får fördelar i sina marknader genom att vara med från början. Dessa samarbeten är redan igång. Det kommer successivt ge oss produktionskapacitet och intäkter. Hur snabbt detta går är svårt att säga. 

Följ kommande intervjuer och analyser på Hållbaraaktier.se och facebook

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter