ChromoGenics - Långsiktigt positivt men kortsiktigt svårbedömt - Hållbara Aktier

Det händer mycket i ChromoGenics just nu. Senaste veckorna inkluderar nyheter om ny produkt, viktiga order, ny styrelsordförande, nyhet om oklarhet i Energimyndightens lån till ChromoGenics och andra bolag samt så den stora nyheten i torsdags om en emission primärt för att finansiera en maskininvestering.

  • Den 20:e maj informerade bolaget, som är känt för innovativa fönsterglas, om ett totalt nytt fasadkoncept. Den nya produkten, ConverLight Energy, är ett glas med inbyggda solceller vilket gör att fasaden genererar mer energi än den förbrukar.
  • Den 22:a och 23:e släpptes pressmeddelanden om order från den nya kunden FastPartner samt första ordern i ett nytt ramavtal med Humlegården.
  • Den 27:e meddelades att styrelseordförande Christer Simrén lämnade över klubban till Johan Hedin. Hedin uttalade sin syn på uppdraget ”Jag är hedrad över att få ta över som styrelseordförande i den spännande fas ChromoGenics befinner sig. I tider med stort fokus på hållbara, energieffektiva lösningar är företagets produkterbjudande i absolut framkant. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med ChromoGenics styrelse och ledning för att ta nästa steg i ChromoGenics tillväxtresa” 
  • Den 29:e maj hade Dagens Nyheter en artikel om oklarheter runt Energimyndighetens lån till ChromoGenics, PowerCell med flera liknade bolag. Myndigheten har inte skött detta bra enligt DN. Oklarheterna och dispyten avser räntor och amortering och även om det rör sig om otillbörligt statsstöd. ChromoGenics har cirka 50 mkr i villkorslån från Energimyndigheten där detaljer framgår i senaste årsredovisningen.
  • Den 30:e maj kom så nyheten om att bolaget tecknat avtal om att förvärva s.k. sputtringsmaskiner från det tyska bolaget Hörmann-Verwertungen GmbH & Co. Sputtring är huvudprocessen i produktionen av den patenterade elektrokroma folie som är grunden i ChromoGenics alla dynamiska produkter. Sputtringen sker i speciella maskiner där folien beläggs med nanotunna metalloxidlager i en rulle-till-rulle process.

    Bolaget skriver i pressmeddelandet att "Mot bakgrund av den allt starkare efterfrågan på bolagets produkter upplevs riskerna med att endast använda externa leverantörer för höga. Förvärvet genomförs således för att långsiktigt säkra leveranser och förkorta ledtider. Investeringen ger inte bara ChromoGenics utökad produktions- och utvecklingskapacitet utan också kvalitetskontroll över hela bolagets produktionsprocess. Utöver detta uppnås även betydande kostnadsbesparingar. Befintliga tillverkningskanaler kommer behållas och utvecklas parallellt med egen produktion för att säkerställa leveranssäkerhet och kapacitet i hela världen."

    Bolaget har tidigare informerat om att denna typ av investering ligger i den långsiktiga planen. Den är offensiv till karaktären både ur ett kvalitets-, skalbarhets- och kostnadsperspektiv. Marknadens reaktion blev emellertid negativ pga behovet av nyemission för att finansiera investeringen. Kursen sjönk från 90 till 70 öre i fredags.
  • Hållbaraaktier.se har en långsiktigt positiv syn på bolaget och dess produkter. Det samma gäller kunderna där dock en del är lite avvaktande som ett resultat av fjolårets kvalitetsproblem. Lyckas bolaget med utmaningen att få uthållig kvalitet i leveranserna och lyckad intrimning av den nya produktionslösningen så kan det bli rejält drag i aktien. Marknadspotentialen är mycket stor, patenten starka och produkterna innovativa. Kortsiktigt är kursutvecklingen svår att förutsäga. 


Läs även intervju med VD Jerker Lundgren som Hållbaraaktier.se gjorde den 17:e maj (publicerad 29/5).

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter