SeaTwirl +741% i år!


SeaTwirl som utvecklar flytande vertikalaxlade vindkraftverk har stigit med hela 741% i år och 1096% senaste 12 månaderna. Nedan punkter ger lite bakgrund till uppgången:
 

 • Innan uppgångsperioden på nästan 1100% så fick bolaget en kvalitativ samarbetspartner i form av Siemens. Nyheten offentliggjordes 180405. 
  - Siemens arbetar för en smart och digital industriell produktion där användning av förnyelsebar energi kommer att leda till hållbar industriproduktion. Siemens ser det som strategiskt viktigt att stötta SeaTwirl med våra hållbara lösningar, kommenterade då Göran Persson, divisionschef Digital Factory/Process Industries and Drives, Siemens AB, i pressmeddelandet från SeaTwirl.

  Siemens har flera hundra miljarder i omsättning och är globalt ledande inom flera marina segment. Att de valde ett samarbete med lilla SeaTwirl var en tydlig signal på höjden i patent och lösning. Kursen steg under förra våren.
   
 • SeaTwirl avslutade 2018 kursmässigt svagt vilket framför allt i december även gällde många andra bolag. Kursen sjönk från 49 kr i augusti till 32 kr vid årsskiftet. Ingångskursen i året var således låg. 
 • 18 januari gick SeaTwirl ut med kallelse till årsstämma där bolaget inkluderade förslag till beslut. Ett av dessa var bemyndigande om nyemission men dock som lägst till kursen 65 kr. Med tanke på att kursen då stod i 30 kr så visade detta på ett stort förtroende för värdet på bolaget. Detta blev startpunkten på en snabb uppgång som sedan passerade de 65 kr när bolaget offentliggjorde ett nytt patent i USA. Under perioden har intresset för företaget ökat t ex definierat som antalet aktieägare. Antalet tillgängliga aktier (free float) är lågt så att kursen kan stiga snabbt vid positiva nyheter.

  Potentialen är hisnande om man skulle lyckas etablera sitt flytande vindkraftverk. I senaste årsredovisningen uttalar sig en styrelseledamot så här: ”Det är numera helt klart att flytande vindkraft kommer att bli en mycket stor marknad. SeaTwirl är en intressant konstruktion som har goda förutsättningar att lyckas” Jens Tommerup, styrelseledamot SeaTwirl (tidigare VD MHI Vestas)
 • Den 19:e mars meddelade bolaget att det amerikanska patentverket har godkänt SeaTwirls patent för ett delningsbart vindkraftverk.
  - USA är en potentiellt mycket stor marknad för flytande vindkraft, inte minst på västkusten som är både tätbefolkad och har stora havsdjup. Därför är det extra viktigt att skydda våra innovationer på den amerikanska marknaden, säger Gabriel Strängberg, vd för SeaTwirl.
 • Den 3:e april släpptes nyheten om en ny finansieringslösning med partners som bidrar med mer än pengar. Hållbaraaktier.se berättade om detta i artikeln "Bra finansieringslösning"
 • Den 9:e maj meddelade bolaget på sin hemsida att det kinesiska patentverket har godkänt SeaTwirls patent för ett delningsbart vindkraftverk. Patentet skyddar en viktig innovation på den marknad som står för mest utbyggnad av vindkraft i världen. Kina har ett stort ökande energibehov och utbyggnaden där går snabbt då regeringen har uppsatta ambitonsmål inom miljö. 

  – Den kinesiska marknaden är den som står för mest utbyggnad av vindkraft i världen, och flytande vindkraft kommer också att vara med i den framtida utbyggnaden, vilket gör det viktigt att skydda vår teknologi även där, kommenterade Gabriel Strängberg, vd på SeaTwirl.
 • Den 28:e maj gjorde Hållbaraaktier.se en genomgång av tolv segment av "hållbara" aktier i artikeln "Vilken katagori aktier har gått bäst?". Där konstaterades att just det segment där SeaTwirl kan placeras - produkter för föryelsebar energi" - hade gått bäst med en uppgång på 77%. Andra bolag i den gruppen som då hade gått bra var bl a Cortus Energy, Climeon, Soltech, Metacon och Minesto. Segmentet som sådant har således varit hett.
 • Den 4:e juni meddelade bolaget i ett pressmeddelande att man kommer erhålla 2,48 miljoner euro (ca 26 miljoner SEK) från Europeiska Innovationsrådets SME instrument, för sin innovativa, flytande vindturbin SeaTwirl S2. SeaTwirls S2-projekt (1MW-turbin) har av EU valts ut som en av vinnarna i SME Instrument-programmet efter en hård granskning. Det var vid detta ansökningstillfälle totalt 1765 ansökningar från 35 olika länder.

  - Det här känns fantastiskt roligt och ett skönt erkännande från EU att potentialen med vår teknik är mycket stor. SeaTwirl-teamet har gjort ett jättebra jobb! kommenterade Gabriel Strängberg, vd för SeaTwirl AB.

  På EU:s hemsida går att läsa: SME Instrument erbjuder Europas mest lysande och djärva entreprenörer chansen att kliva fram och begära finansiering för banbrytande idéer med potential att skapa helt nya marknader eller revolutionera befintliga. Företagen, utvalda efter granskning av professionella bedömare och personliga intervjuer av en jury av investerare, entreprenörer och riskkapitalister, får upp till 2,5 miljoner euro för att finansiera innovationsaktiviteter. Bidraget kommer att användas till slutfasen av S2-projektet och främst till slutlig detaljkonstruktion, projektledning samt marknadsföring och kommersialisering. Dessutom har SeaTwirl möjligheten att inom programmet dra nytta av EUs tjänster inom affärscoaching och affärsacceleration.
 • Värderingsjämförelser har av vissa skett mot Minesto som utvecklar vattenkraftverk. Båda bolagens teknik har stor potential. Minesto kan anses ligga lite närmare kommersialisering. Minestos börsvärde uppgår till cirka 1,5 miljarder kr medan SeaTwirl efter den snabba uppgången nu på slutet kommit upp till 425 mkr.
 • Insiders gjorde sina senaste transaktioner i november förra året vilket då var tre mindre köp. Inga försäljningar har skett på länge.
 • Det finns generella uppköpsresonemang runt denna typ av teknikbolag. När utvecklingen kommit så pass långt att sannolikheten är hög för att tekniken fungerar i stor kommersiell skala, så ökar också sannolikheten för uppköp.
 • I aktier som noterar ökat intresse, positivt nyhetsflöde i kombination med låg andel tillgängliga aktier ("free float") så kan kursreaktionen ofta bli stark. SeaTwirl sticker förstås ut även i ljuset av detta.

  Fortsätter då kursen uppåt?

  Hållbaraaktier.se anser att bolaget är långsiktigt mycket intressant. Vi har haft SeaTwirl med i "Portfölj 2019" men valde att ta bort bolaget efter en snabb uppgång. Med facit i hand alldeles för tidigt....

  Efter den snabba uppgången väljer vi ånyo att avvakta. Vi fortsätter att följa bolaget på Hållbaraaktier.se och facebook.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter