Intervju Ferroamp

Ferroamp Elektronik hade en lyckad introduktion på First North i slutet av mars. Bolagets listningsemission skedde till 16 kr och aktien steg snabbt till 25 kr. Efter nyheter om samarbetsavtal och order i mitten av april steg kursen till toppnoteringen 40 kr. Därefter har bolaget släppt en rapport som i allt väsentligt var i linje med tidigare utfästelser från bolaget. Kursen har efter den snabba uppgången rekylerat till nivån runt 30 kr. Hållbaraaktier.se har intervjuat VD Olof Heyman.
 

Ferroamp i korthet:

Ferroamp utvecklar, tillverkar och marknadsför en plattform för effekt- och energioptimering som resulterar i stora besparingar i form av minskade elnätsavgifter och minskade energiförluster. Plattformen möjliggör även stegvis utbyggnad och integration av solel, energilagring och elbilsladdning i fastigheter.
 

Intervju med Olof Heyman, VD Ferroamp, 190605

Finns det något du skulle vilja förtydliga (eller lyfta fram lite extra) när det gäller kvartalets utveckling?
 

 • Att vi gör det vi ska, det vi sagt i vårt prospekt. Vi ska dubbla omsättningen 2019, påbörja generation 2 i industrialiseringen av våra produkter, satsa på marknad i Sverige och även utomlands och påbörja även tjänstesidan. Vi följer plan.

  Allmänna marknadskunskapen har ökat. När vi för två år sedan var ute och pratade om effekt fick vi förklara väldigt mycket. Nu snackar alla effekt. Vi tillhandahåller en plattform för att managera effekt i fastigheter och använda denna i energiomställningen.

 
Under kvartalet inleddes ett strategiskt partnerskap med Kraftpojkarna, marknadsledande leverantör av lösningar för solenergi. I april tecknades avtal med det rikstäckande elinstallationsföretaget Svenska Elkedjan. 
- Vad är viktigast med dessa partnerskap och söker ni ytterligare partnerskap?

 

 • En del av vår strategi är att sälja via kanaler och då är det viktigt för oss att etablera oss tillsammans med de bästa kanalerna. 

  Kraftpojkarna är mycket stora på svenska marknaden och samarbetet innebär att de vill använda våra produkter. Sedan återstår att se exakt hur vi utvecklar detta över tid. Liknande kan man säga om Elkedjan som dessutom kommer förrådsföra våra produkter. Ju mer som våra kanaler förrådsför, desto enklare blir vår produktion samtidigt som de kan serva sina kunder bättre. Sammantaget har detta en positiv påverkan på volymen. 

  Vi söker ytterligare strategiska partnerskap. Det är en komplex marknad nu där det händer mycket. Nya affärsmodeller uppstår. Med det sagt är det inte osannolikt att vi hittar nya partnerskap även inom andra områden.


Det strategiska programmet Industrialisering 2.0 fortskrider med syfte att optimera produktsortimentet för större produktionsvolymer. Första leveranserna enligt detta koncept kommer ske Q4 2019. 
- Innebär detta att ni då som komplement till egen produktion har en helt outsourcad produktionslösning som möjliggör snabb volymökning? 

 • 2.0 är primärt att vi jobbar igenom produkterna för att de ska vara lämpliga för massproduktion. Och att vi hittar partners för att ta det steget. När vi har det etablerat har vi andra som tillverkar åt oss. Det är ett stort steg som vi kommer ta oss stegvis igenom.


Ni har cirka 500 installationer i drift;
- Mäter ni löpande kundnöjdhet och vad finns i så fall att säga om resultaten?
- Behöver organisationen lägga mycket tid på befintliga installationer (support, garantijobb etc)?

 • Vi mäter inte kundnöjdhet men däremot andel återkommande kunder och vi har en god andel återkommande kunder. Vi har ett antal kunder som successivt rullar ut våra produkter. Det tar vi som det bästa tecknet på att kunderna är nöjda.

  Vi har haft och har en del ”barnsjukdomar” som vi arbetar med för att få bort och även att åtgärda effektivt i de fall problem dyker upp så att kunderna inte blir lidande. Från mina tidigare erfarenheter från andra områden kan jag säga att omfattningen är normal och sådant som man med systematiskt kvalitetsarbete arbetar bort.

  Vi har så här långt inte någon omfattning av supportavtal och kringtjänster men det är något som kommer.


Ni har målet att i år fördubbla omsättningen. 
- Vilka är de största hoten mot detta?
- Är det kapacitetsmässigt möjligt med nuvarande organisation att rejält överträffa detta givet att ni lyckas med försäljningen?
- Vilka personalkategorier räknar ni med att anställa under året?

 • Marknaden bestämmer förstås. Vi kan ha bedömt marknaden fel eller om vi på något sätt visar att vi inte möter förväntningarna. 

  Inom vissa gränser kan vi öka. Samtidigt måste vi säkerställa att vi inte prutar på kvaliteten och att även underleverantörerna hinner med att öka. Långsiktigt ger generation 2 av produkterna en helt annan flexibilitet att hantera volymförändring både uppåt och nedåt. 

  Vi räknar med att förstärka inom alla områden; Montage, teknik och marknad – allt det som behövs för att vi ska lyckas med det vi har sagt.
anm Hållbaraaktier.se: Bolaget var 19 anställda 31 mars och har inte kommunicerat hur mycket man kommer öka.
Bildkälla: Bolagsbeskrivning, Ferroamp.se. Ferroamps plattform möjliggör stegvis utbyggnad och integration av solel, energilagring och elbilsladdning i fastigheter. Efterfrågan på denna typ av lösningar ökar i samband med att priserna för distribution av el stiger till följd av de nätförstärkningar som krävs för att hantera det stora tillskottet av förnybar kraft och de effekttoppar som elektrifiering av fordonsflottan medför. Dessutom växer marknaderna för solceller, elbilar och energilagring vilket skapar nya möjligheter för fastighetsägare att i större grad producera, använda och till och med lagra el lokalt.
Bildkälla: Bolagsbeskrivning, Ferroamp.se. Ferroamps plattform möjliggör stegvis utbyggnad och integration av solel, energilagring och elbilsladdning i fastigheter. Efterfrågan på denna typ av lösningar ökar i samband med att priserna för distribution av el stiger till följd av de nätförstärkningar som krävs för att hantera det stora tillskottet av förnybar kraft och de effekttoppar som elektrifiering av fordonsflottan medför. Dessutom växer marknaderna för solceller, elbilar och energilagring vilket skapar nya möjligheter för fastighetsägare att i större grad producera, använda och till och med lagra el lokalt.


Till skillnad från konkurrenterna samordnar Ferroamps plattform alla system och kan därigenom optimera effektförbrukningen för hela fastigheten. Kan du utveckla din syn på hur betydelsefullt detta är ur kundperspektivet?

 • Tidigare har det varit mycket diskussioner om att sätta in solpaneler och vårt budskap var då att man måste se det hela integrerat som en helhet. Då var det ett mindre antal som köpte vårt resonemang och hakade på. Men i takt med att elbilsladdning har kommit in som en faktor och diskussionen om effekttillgång och att dessa priser kommer gå upp, då vill man som fastighetsägare komma in i det nya men vet inte alltid riktigt hur. Där tillhandahåller vi en plattform och ett arbetssätt att successivt ta sig an detta. När vi talar med energiexperter i fastighetsbolag så är det många som säger att det är så här man ska göra. Vi har en helhet som ingen annan har.


Ni har Sverige som prioriterad marknad och säljer redan till ytterligare några länder. 
- Stämmer det att ni bedömer att marknaden i Sverige i segmentet flerbostadsfastigheter/kommersiella fastigheter kommer uppgå till 1,5 miljarder?

 • Ja den marknadsbedömningen har vi kommunicerat. I dagsläget är vi så små att vi har en oändlig marknad att vända oss mot.


Visionen är att 2022 omsätta 400 mkr och utvecklas mot ett globalt miljöteknikbolag;
- Vilka utmaningar bedöms bli störst på den resan?
- Vilka erfarenheter har ni i ledning/styrelse av liknande utveckling?

 • Det ligger i sakens natur att det är ett brett spektra av utmaningar i att som företag klara av en sådan omställning. Utmaningen är att kunna se sig själv som ett globalt miljöteknikbolag. Min erfarenhet är att planerar man inte för det så kommer det inte att hända. Man klarar inte att växa om man inte planerar för det. Men gör vi det så känner jag att det är fullt realistiskt. 

  Anders Persson* har gjort liknande tillväxtresor. Själv har jag varit med om att dels bygga upp ett ingenjörskontor i Indien från 0 till 250 personer, dels från min tid i ledningen för HVDC (ABB) då vi växte från ett par miljarder till tio miljarder på sju år. Jag tycker vi har en kunskap om behovet av att se sig som stor och sedan verkligen planera för det. 
*anm Hållbaraaktier.se: Anders Persson är styrelseledamot och har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar med fokus på tillväxt. Sedan 2014 har han arbetat som styrelseledamot i bl a Net Insight, Invisio Communication och Hexatronic Group. Dessförinnan var han under 2000-2014 vice VD i Net Insight AB. Även övrig styrelse har relevant erfarenhet.


Följ kommande intervjuer och analyser på Hållbaraaktier.se eller facebook.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter