130% upp under veckan!

Industrial Solar blev veckans vinnare med en uppgång på hela 130%. Triggern var nyheten som bolaget släppte i pressmeddelande efter börsens stängning förra fredagen. Industrial Solar deltar i ett konsortium ”SolarSimple” som ansökt till EU-programmet Eurostar med ett projekt som sammanlagt skall omsätta 2,8 miljoner euro (varav 900 000 euro är Industrial Solars andel) där ungefär halva beloppet finansieras av stöd (d.v.s. ca 450 000 euro finansieras av Industrial Solar).  Projektet avser pilotanläggningar för solvärme inom industrier. Ansökan går nu vidare till nationella myndigheter i respektive land för möjlig finansiering och för att genomgå etisk granskning. Resultatet kommer att bli klart inom fem veckor.

Industrial Solar ingår i kategorin "Produkter för förnyelsebar energi" som är det segment som gått bäst det senaste året med en uppgång på i genomsnitt 147%. Där återfinns även bolag som bl a SeaTwirl, Minesto och Climeon. Läs mer om de olika segmenten här

Industrial Solar noterades den 15 januari på Spotlight Stock Market efter att Absolicon Solar Collector under hösten 2018 delat ut aktier i Industrial Solar till sina aktieägare. Industrial Solar genomförde inför noteringen en nyemission till kursen 6,20 kr som blev fulltecknad med hjälp av garantier. Innan veckans uppgång låg kursen strax under den nivån. Börsvärdet är efter uppgången 118 mkr.