Ferroamp: Nytt förslag öppnar för genombrott 

I ett pressmeddelande från Ferroamp meddelades i veckan nyheter som kan visa sig mycket betydelsefulla. Nätkoncessionsutredningen överlämnade på måndagen sitt betänkande Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30) till regeringen. Betänkandet föreslår bland annat två nya undantag i koncessionsförordningen för delning av energi och för produktionsnät.

  • Olof Heyman, VD för Ferroamp: "Vi ser mycket positivt på dessa nya undantag som när de införs signifikant öppnar marknaden för Ferroamps unika och patentsökta PowerShare teknik. PowerShare möjliggör delning av både solceller, energilager och nätanslutningar mellan byggnader...."