Positiv kursreaktion på besked om pilotprojekt som delfinansieras av EU

 Absolicon har fått positiv respons för sin ansökan kring ett pilotprojekt för solvärme inom industrier. Projektet sker inom ramen för EU-programmet Eurostar. Stödet till Absolicon är 4,5 miljoner kronor. Ansökan går nu vidare till svenska myndigheter för att genomgå etisk granskning. Detta meddelades i ett pressmeddelande från bolaget inför veckans handel.

Absolicon ingår i kategorin "Produkter för förnyelsebar energi" som är det segment som gått bäst det senaste året med en uppgång på i genomsnitt 147%. Där återfinns även bolag som bl a SeaTwirlMinesto och Climeon. Läs mer om de olika segmenten här

Kursen för Absolicon steg med 16% under veckan men ligger -26% under senast 12 månaderna.