Viktigt ramavtal på 40 mkr

Greenline Africa har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Sydafrika. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till cirka 40 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter.

Ramavtalet är inte bindande men innehåller de övergripande principerna för de separata avtal som skall upprättas.