Ecoclime: Stark utveckling inom fastighetsautomation

Ecoclime har i pressmeddelande informerat om att dotterbolaget SDC Automation de senaste två veckorna har vunnit flera ordrar till ett värde av 8 MSEK. De vunna ordrarna befäster SDCs starka utveckling under det första halvåret och innebär att SDC kommer att överträffa årets organiska tillväxtmål om 15% redan under tredje kvartalet 2019.

Kunderna PEAB, Fabege, Karolinska Institutet har bland annat upphandlat SDCs BMS-plattform (Building Management System) för fastighetsautomation. De aktuella projekten avser bland annat styrning, kontroll och uppföljning för drift och energiprestanda i fastigheter och processer samt energieffektivisering och energioptimering av desamma.

Hållbaraaktier.se bedömer att tillväxten kommer vara stark i Ecoclime och att bolagets tre delar verkar vara starka i respektive nisch. Vi förväntar oss intressanta kompletterande förvärv under året. Sannolikheten för ett positivt nyhetsflöde är betydande samtidigt som sektorn fastighetsrelaterad energieffektivisering har förutsättningar att hamna i fokus.