Tre order på oliveCEPT

Bolaget meddelar i dagens pressmeddelande att man tagit tre order på oliveCEPT. Totalt ordervärde uppgår till 450000 EUR och avser försäljning (ej uthyrning) till kunder i italienska Puglia-regionen. Installation sker i oktober. VD Johan Möllerström kommenterar:

  • We are pleased to follow up last year’s breakthrough with three sharp orders for the second year in Italy. There are great opportunities for growth in Italy and in the other markets around the Mediterranean Sea  for this season and the coming seasons.