6 "hållbara" bolag steg mer än 100% första halvåretSex bolag som listas på Hållbaraaktier.se steg mer än 100% 1:a halvåret 2019;


Läs mer om dessa på respektive bolagslänk ovan. Hållbaraaktier.se beskriver nedan några aspekter som är gemensamma respektive skiljer mellan bolagen.


Megatrend
Behovet av att minska globala koldioxidutsläpp skapar direkta möjligheter för fem av dessa bolag. Även Polyplank, som tillverkar återvinningsbara produkter av återvunnen plast och spill av träfiber, gynnas indirekt av denna megatrend. 

Kategorin ”Produkter för förnyelsebar energi” som består av 12 bolag är den som gått bäst i år av de olika segmenten av företag som listas på Hållbaraaktier.se. Uppgången för denna kategori är 131% i genomsnitt. Fyra av ovan bolag tillhör den kategorin. 


Marknadspotential
Den mycket höga marknadspotentialen är uppenbar för många när det gäller bolagens verksamhet; Solenergi, flytande vindkraftverk, energiutvinning från havsströmmar, bränsleceller där ”avgaserna” utgörs av vattenånga samt teknik där biomassa omvandlas till förnyelsebar energigas och även kan användas för tillverkning av grönt flygbränsle. I kombination med positiva framsteg i verksamheten så tenderar den underliggande långsiktiga potentialen att elda på uppgångar, åtminstone i det positiva börsklimat som präglat 2019.


Teknisk höjd
Samtliga bolag är åtminstone i delar av sin verksamheten relativt unika och med intressanta patent. SeaTwirl, Minesto, PowerCell och Cortus kanske är de som sticker ut mest. PowerCells Bosch-avtal signalerar höjden i bolagets produkter. Minestos och SeaTwirls EU-projekt är motsvarande signal.


Kommersiella framgångar
Här utmärker sig framför allt PowerCell och SolTech. PowerCell slöt avtal med Bosch som inbringade cirka 500 mkr samt framtida royalties. SolTech har tagit flera stora order i Kina-verksamheten med bl a ett ramavtal upp till en kapacitet på 500 MW (cirka 500 mkr i årliga intäkter givet att man uppnår hela potentialen). För Minesto och SeaTwirl har finansiering från EU-program varit viktiga signaler om att bolagen är på rätt väg.


VD:s aktieinnehav
VD:s aktieinnehav var ofta över 1 mkr i kursvinnarna under perioden 2013-2018 när alla noterade bolag ingick i urvalet. Av de sex bolag som stigit över 100% under första halvåret så är det dock endast i SolTech och PowerCell som VD-innehavet ligger över 1 mkr och i båda fallen dessutom med råge (källa: årsredovisningar)


Insiderutveckling 2:a halvåret 2018
Hur såg insideraktiviteten ut halvåret innan uppgångsperioden? 

Liksom i den stora genomgången av kursvinnare så var det en övervikt på köpsidan under perioden innan uppgången. Cortus, SeaTwirl och Polyplank hade positivt värdenetto, SolTech negativt. I Minesto och PowerCell var det inte någon insiderhandel alls 2:a halvåret 2018 (källa: Finansinspektionen)


Kursutveckling året innan
Fyra av årets raketer hade ett svagt eller mycket svagt 2018 vilket gjorde att 2019 blivit en kursmässig turnaround. Det är bara SeaTwirl och Minesto som 2019 stigit kraftigt för andra året i rad.

Så att döma av detta halvår kan det i jakten på de stora kursvinnarna löna sig att leta efter aktier som haft en svag kursutveckling, gynnas av en stark megatrend och som har produkter med god teknisk höjd och stor marknadspotential.
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter