Absolent: Förvärv ger ett nytt tillväxtområde

Absolent fortsätter sin förvärvsdrivna tillväxtresa genom att förvärva bolaget Diversitech, Kanada. Köpeskillingen uppgår till 142 mkr (givet maximalt utfall av tilläggsköpeskilling) meddelar bolaget i ett pressmeddelande. Det innebär ett P/S på cirka 1,0. Bolaget är liksom tidigare förvärv lönsamt med en justerad EBITDA-marginal på 14%.

Hållbaraaktier.se är positiva till Absolent som bolag men konstaterar att värderingen nu är hög. Vi tog bort köprekommendationen efter en snabb uppgång tidigare i vår. Sedan dess har den starka kursutvecklingen bara fortsatt och aktien är upp med 85% i år och 126% senaste 12 månaderna.