Vi tar in Ferroamp i Portfölj 2019

Hållbaraaktier.se intervjuade Ferroamps VD för några veckor sedan. Läs intervjun här

Därefter har nätkoncessionsutredningen överlämnat sitt betänkande "Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30)" till regeringen vilket om det genomförs skulle vara positivt för Ferroamp. I veckan meddelades att Första AP-fonden går in som ny storägare.

Hållbaraaktier.se ser positivt på Ferroamp och lägger in aktien i Portfölj 2019 till gårdagens slutkurs 31,25 kr. Bakgrunden till den positiva synen är framför allt nedanstående punkter:

 • Trender: Ferroamp, som säljer lösningar för energi- och effektoptimering till fastighetsägare, drar nytta av marknadstillväxten för solceller, elbilar och batterier.

  De gynnas även av situationen med effektbrist i elnäten, förslag om undantag från nätkoncessionsutredningen samt trenden mot mer delningsekonomi. 
   
 • Teknisk höjd; Powershare innebär en unik möjlighet att koppla ihop fastigheter och därmed introducera delningsekonomin också på eldistributionssidan. Detta gör det möjligt att mellan husen dela solenergi samt användning av batterier och anslutningar. 

  Bolagets produkter har erhållit en rad utmärkelser och har ett antal intressanta patent.
   
 • Trovärdig målsättning; Bolaget växer nu kraftigt och har målet att dubbla omsättningen i år och sedan fortsätta mot 400 mkr 2022. Aktuell utveckling i försäljning, trender, ledning samt inte minst de strategiska byggklossar man kommunicerat, gör denna målsättning trovärdig.
   
 • Ägarsituation; I veckan gick första AP-fonden in som storägare i en företrädesemission. Nyckelpersoner har ett stort innehav. Det är två positiva komponenter i ägarbasen. Bolaget är inte i behov av nytt kapital på ett tag men har med nuvarande utveckling sannolikt inga problem att få tillskott vid behov.

Enligt policy tydliggör Hållbara Aktier när det finns ett aktieinnehav i teamet eller hos närstående i de aktier som rekommenderas eller analyseras. Detta är fallet när det gäller Ferroamp.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter