Segmenten av hållbara aktier som gick bäst & sämst 1:a halvåret

2019 är hittills något av ett genombrottsår för aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete. De 62 aktier som listas på hållbaraaktier.se steg i genomsnitt med 34% (OMX AFVs Generalindex: +17%). Uppgången drevs på av att 6 aktier steg med över 100% vilket utvecklas här.

Det segment av "hållbara" aktier som gått starkast är  "Produkter förnyelsebar energi". Läs hela artikeln här.