Segmenten av hållbara aktier som gick bäst & sämst första halvåret

Första halvåret 2019 blev något av ett genombrottsår för aktier med inriktning mot miljöteknik och/eller med ett starkt hållbarhetsarbete. De 62 aktier som listas på hållbaraaktier.se steg i genomsnitt med 34% vilket kan jämföras med  OMX Affärsvärldens Generalindex som steg 17%. Uppgången för totalen drevs på av att sex aktier steg med över 100% vilket utvecklas här.

Vi har gjort en indelning av de 62 bolagen baserat på verksamhetsinriktning. Den gör inte anspråk på att vara bättre en någon annan men är ett sätt att dela in bolagen i olika kategorier för ökad förståelse av hur olika typer av bolag utvecklas. Några bolag finns i flera segment. De flesta segmenten präglas av bolagsunika faktorer och då i synnerhet segment med få bolag som "Energilagring" där både Saltx och Alelion haft en svag utveckling.

Det segment av aktier som gått starkast tillhör kategorin "Produkter förnyelsebar energi". Inget av dessa bolag gick ner och tio av tolv steg mer än 36%. Utstickarna är några av börsens vinnare alla kategortier med SeaTwirl, SolTech, Minesto och Cortus i spetsen. 

Den allt större debatten och fokuseringen på miljö och CO2-utsläppen i synnerhet är förstås en viktig förklaring. En annan är att många bolag i sig tagit positiva kliv. Marknadens aptit för risk och framtidsbolag har varit stor till skillnad mot slutet av 2018 då denna typ av bolag totalt sett gick svagt.

Segmenten hållbara aktier beskrivs på separata sidor som nås på länken. Sammanfattningsvis blev utvecklingen första halvåret så är:

 1. Produkter förnyelsebar energi (+131%)
 2. Produktion av förnyelsebar energi (+90%)
 3. Solenergirelaterat (59%)
 4. Fastighetsrelaterat (+35%)
 5. Återvinning (+32%)
 6. Rening (+29%)
 7. Bränsleceller (+24%)
 8. Stark hållbarhetsinriktning (+14%)
 9. "Övrig" miljöiriktning (+2%)
 10. Styrning inomhusklimat (0%)
 11. Energieffektivisering (-15%)
 12. Energilagring (-53%)
   
Hållbaraaktier.se bedömer att de megatrender som drivit på årets starka kursutveckling långsiktigt kommer skapa en överavkastning. Vi har nog bara sett början av dessa effekter. Samtidigt har den kortsiktigt mycket starka ökningen ökat risken för en rejäl rekyl. Riskaptiten i det allmänna börsklimatet kommer även den att påverka många aktier.

Hållbaraaktier.se tror att bolag med lösningar för effektiv energiförsörjning i fastigheter kommer ha bra förutsättningar framöver. ROI på investeringar är ofta hög med kort återbetalningstid. Flera bolag i denna kategori har ännu inte dragit iväg kursmässigt. 

Fastighetssektorn står indirekt för lika stora CO2-utsläpp som transportsektorn. Detta återspeglas i nuläget varken i debatten eller initiativen i respektive sektor där transport har ett mycket större fokus på att minska CO2-utsläpp via bl a elektrifiering. Det finns nu tecken på att debatt och initiativ i fastighetsbranschen ökar vilket är positivt för segmentets bolag. Ecoclime och Ferroamp är två intressanta bolag i segmentet. SolTech tillhör redan de stora kursvinnarna samtidigt som bolaget fortfarande ligger tidigt i sin planerade tillväxtresa.

Hållbaraaktier.se fortsätter följa dessa och återkommer även till fler bolag i segmentet med intervju och/eller analys. Följ oss på hemsidan, i nyhetbrevet eller facebook.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter