Företrädesemissionen tecknades till 1273%

Absolicon meddelade idag att bolagets marknadssatsning där bolaget efterfrågade 9,2 miljoner i en företrädesemission tecknades till 117 miljoner kronor. En av de största överteckningarna som skett de senaste åren.

Bolagets VD Joakim Byström kommenterar:

  • Vi är överraskade över det enorma intresset. Det känns att aktiemarknaden börjar förstå den enorma potentialen som finns när industrier och fjärrvärmenät skall sluta elda fossila bränslen. Värme svarar i många industrier för 85% av energiförbrukningen, el är bara 15%.