Vinnande aktiestrategier, del 3


Hållbaraaktier.se har gjort en omfattande genomgång av de senaste årens kursvinnare på svenska börserna (alla bolag oavsett inriktning). Genomgången visar att en del faktorer varit gemensamma för en övervägande andel av dessa ”aktieraketer”. 
 
I artikeln ”Vinnande aktiestrategier” lyftes två faktorer fram;

  • Insideraktivitet året innan uppgångsperioden samt
  • Storlek på VDs aktieinnehav. 

En övervägande del hade en positiv balans när det gäller både antal köp/säljaffärer bland insynspersoners och även i total volymbalans. Annorlunda uttryckt så var det knappt tio procent som hade negativ balans dvs där säljsidan var i majoritet. Insideraktivitetens betydelse har tidigare rapporterats från diverse mer omfattande studier.

I artikeln ”Vinnande aktiestrategier, del 2” lyftes ytterligare faktorer fram. Dessa var;

  • Marknadens reaktion på den senaste kvartalsrapporten
  • Omsättning/aktie jämfört med föregående år
  • Vinst/aktie jämfört med föregående år

Kursreaktionen på den senaste kvartalsrapporten innan uppgångsperioden var en stark indikation på kommande kursutveckling. En övervägande del av bolagen hade dessutom haft ökad omsättning och resultat per aktie jämfört med kvartalet året innan.

Ett tredje exempel från den omfattande genomgången kommer från typen av bolag som var överrepresenterad bland vinnarna, framför allt i 3- och 5-årsperspektiven. Den kategori som stack ut mest innehöll bolag som kännetecknas av kapitalsnål verksamhethög bruttomarginalskalbar affärsmodell och tillväxt. Bruttomarginalen var typiskt >50% och årlig tillväxt >15%. Ett exempel på bolag i denna kategori som nog många kan relatera till är Fortnox.
 
När bolag med kapitalsnål verksamhet och bruttomarginal får fart på tillväxten så blir resultateffekten stor samtidigt som förväntansbilden på framtida resultat ökar med högre värderingsmultiplar som följd.
 
Rapporten ”100+ Kursvinnare 2013-2018” lyfter fram faktorer som varit gemensamma för de aktier som stigit mest, faktorer man kan leta efter i kommande aktieval och beakta på lämpligt sätt. De olika bolagen som var vinnare och de specifika bakgrunderna till respektive uppgång  med mera hittar du på Hållbaraaktier.se. 

Rapporten innehåller en enkel checklista med faktorer som ofta stämde. Den visar på fakta, givet aktuellt börsklimat och alla andra omständigheter. För att vidga perspektivet från dessa över 100 vinnare så finns avslutningsvis ett avsnitt med referenser till och sammanfattningar av ett axplock av artiklar och böcker med anknytning till vinnande aktiestrategier och perioden 2013-2018 i synnerhet.

Inspireras av historiska vinnare genom att beställa rapporten ”100+ Kursvinnare 2013-2018”. 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter