Analyst Group: Riktkurs 0,85 kr

Analyst Group presenterar idag en uppdaterad analys på ChromoGenics. Man skriver "Givet gjorda prognoser härleds ett värde per aktie om 0,85 kr i ett Base scenario på 2019 års prognos. Hänsyn har då tagits till den företrädesemission som pågår under juni/juli 2019."