Avtal om test av dynaCEPT

Arc Aroma Pure har kommit överens med VA Syd om att inleda tester av dynaCEPT på anläggningen i Källby, Skåne. Avsikten är att dynaCEPT ska bidra till ökad biogasproduktion från avlopsslam. Testerna inleds i höst.

Ovan framgår i ett pressmeddelande från Arc Aroma Pure.