Q2 mötte inte marknadens förväntningar

Beijer Ref är ett av de största bolagen som listas av Hållbaraaktier.se och även ett av de som gått starkast de senaste åren. Förväntningarna på fortsatt tillväxt är stora. När bolaget nu levererade en kvartalsrapport med lägre organisk tillväxt (endast 4%) än tidigare så resulterade det i en negativ marknadsreaktion. 

En förklaring till att tillväxttakten sjönk var enligt bolaget att priserna för köldmedier sjunkit. Positivt var emellertid att bolaget noterade tillväxt på alla marknader utom Östeuropa. Detta tillsammans med en kassa som möjliggör ytterligare förvärv talar för fortsatt långsiktig tillväxt.

Efter en initial negativ reaktion har kursen åter börjat stiga och är hittills i år upp 48% samt 202% de senaste tre åren.