Stark avslutning på första veckan

  • Eco Wave Power fick en tuff start de inledande timmarna som noterat bolag med avslut så lågt som 12 kr att jämföra med teckningskursen 19 kr. Därefter fortsatte den första noteringsveckan desto mer positivt och aktien steg successivt för att avsluta veckan på 17,65 kr.
  • EWPGs emission tecknades till 81% och bolaget tillfördes därmed 122 mkr vilket bedöms vara tillräckligt för att driva verksamheten enligt affärsplan i minst 12 månader. Bolaget skriver i pressmeddelande den 12:e juli att "Likviden kommer företrädesvis att användas till bygga Bolagets första kommersiella vågfarm, vilket kommer att vara ett stort steg mot kommersialiseringen av vågenergi och positionera den som en integrerad del av världens förnybara energimix. Utöver det, kommer likviden också att användas till att expandera Bolagets projektpipeline, att föra fler projekt till färdigbyggnadsfas och för att förstärka försäljning och marknadsföring."
  • SVD Börsplus var avvaktande till aktien den 5:e juli med motiveringen "Vi är nära nog så negativa vi vågar vara utan att sätta sälj på aktien. "Risken" är nämligen att detta bolag blir rejält haussat på ganska tunna grunder. Den som vill chansa på en sådan utveckling kan teckna aktien men vi avstår från att spela det spelet", avslutar Börsplus och ger aktien en trea i betyg på den sexgradiga skalan för förhoppningsbolag, vilket ska tolkas som en neutral rekommendation.
  • EWPG meddelade den 4:e juli i pressmeddelande att Fjärde AP-fonden och Skandia, tillsammans med ett antal ytterligare investerare, bland andra styrelseordföranden Mats Andersson och styrelseledamoten Elias Jacobson, kommer teckna cirka 1,35 miljoner aktier i erbjudandet på samma villkor som övriga investerare. Totalt motsvarar detta cirka 17 procent av de tillgängliga aktierna i erbjudandet och investeringen uppgår till 25 miljoner kronor.
     
Bolaget tar med sin verksamheten plats i segmenten "Produkter för förnyelsebar energi" och "Produktion av förnyelsebar energi". Dessa två segment av bolag steg med hela 131% respektive 90% under första halvåret 2019. Läs mer om samtliga kategorier "hållbara aktier" på länken "Segment hållbara aktier".