Bra finansiering

Raybaseds aktiekurs steg rejält på måndagen på nyheten att bolaget kommer fördjupa samarbetet med största aktieägaren Brofund AB.

I bolagets pressmeddelande framgår att Brofund kommer teckna sig för konvertibler om 5 mkr (löptid 2 år med 5% ränta). Dialog förs med några ytterligare potentiella tecknare om teckning upp till totalt 10 MSEK, vilket således kan aktualiseras inom kort. Detta  förutsätter att en extra bolagsstämma lämnar bemyndigande till styrelsen att besluta om konvertibelemissionen. 

”Vi ser stora möjligheter för Raybased att hjälpa fastighetsbranschen med digitalisering och en omställning till smartare hus. För oss som ägare är det viktigt att se till att bolaget får den finansiering som behövs för att realisera sin vision om en mer hållbar framtid”, säger Johan Karlsson, VD på Brofund. 

Raybased ändrade nyligen affärsmodell till en servicemodell med hög andel abonnemangsintäkter. Den nya affärsmodellen innebär att intäkterna fördelas över en längre period vilket i sin tur kräver viss finansiering under ett initialt skede. Lånet kommer enligt bolaget ge nödvändig likviditet för att ställa om samt tid att realisera de affärer som finns i pipen med bibehållen utvecklingstakt. 

Kommentar Hållbaraaktier.se:

  • Villkoren är rimliga 
  • Bra att Brofund, som är relativt ny som huvudägare, ökar sitt engagemang i bolaget