Kursen rusar efter positiva resultat i Kina

Josab meddelade igår i pressmeddelande om framsteg i Kina. Aktiekursen steg och fortsätter upp i dagens handel. Innan nyheten låg kursen runt 3,60 kr och i skrivande stund är noteringen 4,65 kr.

Testavtalet med Chengdu Xinshende Technology Co. Ltd, som meddelades 15 maj, har utmynnat i ett antal tester, företrädesvis avseende järn- och manganhaltigt vatten.
Testerna har verifierat Josabs AqualiteTM baserade teknologis förträfflighet vad avser att rena denna typ av vatten. Såväl kortare som längre tester utvisar att teknologin klarar av att helt eliminera halterna av järn och mangan i vattnet. Enligt Chengdu Xinshende Technology Co. Ltd har testerna varit klart över deras förväntan och intresset för Josabs teknologi har stärkt kraftigt efter testerna.

Parterna kommer inom kort att träffas för diskussioner om en affärsmässig fortsättning, baserat på de utförda testerna, vilket kan ske i form av rena maskinförsäljningar eller i annan form som kommer att meddelas så snart det går.

Johan Gillgren, VD, Josab Water Solutions AB, säger att, ”vi var säkra på vår teknologi i detta avseende men det är alltid bra att verifiera tekniken i nya länder, och dessa tester kommer väl till pass i vår fas för etablering på den kinesiska marknaden”.