Övertecknad emission men inledande handel på rött

De inledande handelsveckorna har för Inzile i huvudsak skett lägre än listningskursen 9,55 kr. Detta trots att nyemissionen tecknades till 131%. Efter kvittning av tidigare upptagna lån om 6,95 MSEK tillfördes Inzile cirka 44,5 MSEK kontant före emissionskostnader.

På ägarlistan är det intressant att Bring, en del av Posten Norge-koncernen, investerat fem miljoner kr. Bring har egna stora behov av den produkt Inzil utvecklat (utsläppsfri lätt lastbil som är helt eldriven).

Dagens kurs på 8,50 kr innebär ett börsvärde på 103 mkr. Det kan jämföras med kollegan Clean Motion som vid kursen 3,40 kr har ett börsvärde på 64 mkr. Båda bolagen är nyfinansierade och har en tid innan ytterligare finansiering kan komma att krävas. Bolagen har vissa beröringspunkter med sina respektive erbjudanden av eldrivna lätta fordon.