Juli: Fortsatt uppåt för hållbara aktier

De dryga 60 aktier som listas av Hållbaraaktier.se hade totalt sett ett starkt första halvår. Den genomsnittliga kursökningen var 34% (OMX AFVs Generalindex: +17%). Lägger man till utdelning så minskar skillnaden mot Stockholmsbörsens breda index en aning utan att ändra på slutsatsen att första halvåret blev något av ett genombrott för hållbara aktier.

En rejäl rekyl i några av de aktier som gått starkast låg därför i förväntansbilden när börsen som helhet visade lite svaghet i juli med en nedgång på 0,9% (OMX AFVs Generalindex). Mycket riktigt uppvisade juli nedgångar i några av årets vinnare som Industrial Solar (-37%), Soltech (-34%) och SeaTwirl (-16%). Samtidigt fick vi se en hel del rejäla uppgångar med nedan bolag i spetsen.


Totalt sett steg de aktier som listas av hållbaraaktier.se med 1,3% i juli och utökade därmed avståndet till generalindex totalt sett under året. 

Tar vi perspektivet 12 månader så är kursökningen 21% (OMX AFVs Generalindex: +3%) för de aktier som varit noterade under hela perioden. Utökar vi till 3 år så har de "hållbara" bolagen bara stigit med 21% i genomsnitt medan generalindex stigit med 24%. I 3-års perspektivet har upprepade nyemissioner tryckt ner kursen för många bolag. Vinnare de senaste 3 åren är: 
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter