SolTech, ChromoGenics, Ferroamp & Raybased - uppföljning av utveckling efter intervju

Under maj-juli intervjuade Hållbaraaktier.se ChromoGenics, Ferroamp, SolTech och Raybased. I denna artikel sker en uppföljning av utvecklingen för dessa bolag.

Intervju med Jerker Lundgren, VD, ChromoGenics 190517

Några av svaren som gavs var;
Hur ser du på innevarande år?

 • Vi har ett extremt starkt intresse för produkten och vi ska bara ta oss igenom det ”hundår” som vi har och säkerställa att vi igen får ett förtroende i marknaden. Där känns det att vi är på god väg.


I strävan mot positivt rörelseresultat 2020 - vilka är de största utmaningarna från dagens utgångsläge?

 • Verifierade tester är mycket viktigt. Att vi kan visa på många installationer där allt fungerar som det ska och där kunderna är nöjda. Det gäller att bygga trygghet i marknaden och det tar lite tid. Sedan är min känsla att det kommer bli lite av en ketchup-effekt.


Sedan intervjun har det hänt mycket i bolaget. Det viktigaste är:

 • Den 20:e maj informerade bolaget, som är känt för innovativa fönsterglas, om ett totalt nytt fasadkoncept. Den nya produkten, ConverLight Energy, är ett glas med inbyggda solceller vilket gör att fasaden genererar mer energi än den förbrukar.
 • Den 22:a och 23:e släpptes pressmeddelanden om order från den nya kunden FastPartner samt första ordern i ett nytt ramavtal med Humlegården.
 • Den 27:e meddelades att styrelseordförande Christer Simrén lämnade över klubban till Johan Hedin. 
 • Den 29:e maj publicerade Dagens Nyheter en artikel om oklarheter runt Energimyndighetens lån till ChromoGenics, PowerCell med flera liknade bolag. Oklarheterna och dispyten avser räntor och amortering och även om det rör sig om otillbörligt statsstöd. ChromoGenics har cirka 50 mkr i villkorslån från Energimyndigheten där detaljer framgår i senaste årsredovisningen.
 • Den 30:e maj kom så nyheten om att bolaget tecknat avtal om att förvärva s.k. sputtringsmaskiner från det tyska bolaget Hörmann-Verwertungen GmbH & Co. Sputtring är huvudprocessen i produktionen av den patenterade elektrokroma folie som är grunden i ChromoGenics alla dynamiska produkter. 

  Bolaget skriver i pressmeddelandet att "Mot bakgrund av den allt starkare efterfrågan på bolagets produkter upplevs riskerna med att endast använda externa leverantörer för höga. Förvärvet genomförs således för att långsiktigt säkra leveranser och förkorta ledtider. Investeringen ger inte bara ChromoGenics utökad produktions- och utvecklingskapacitet utan också kvalitetskontroll över hela bolagets produktionsprocess. Utöver detta uppnås även betydande kostnadsbesparingar."

  Bolaget hade tidigare informerat om att denna typ av investering ligger i den långsiktiga planen. Den är offensiv till karaktären både ur ett kvalitets-, skalbarhets- och kostnadsperspektiv. Marknadens reaktion blev emellertid negativ pga behovet av nyemission för att finansiera investeringen. Kursen sjönk från 90 till 70 öre på nyheten.
   
 • Den 4:e juni meddelade bolaget att offertstocken tredubblats till 331 mkr.
 • Den 17:e juli meddelades att nyemissionen tecknats till 180% och att bolaget tillförs 86 mkr före kostnader. Dessutom får bolaget in 10 mkr i en riktad emission till två investerare.
 • Nettoköp inkl emission från insynspersoner var under perioden 190401-190722 cirka +600 tkr.

Aktien har haft en skakig resa under perioden till stor del beroende på nyemissionen. Kursen har sjunkit från 85 öre ned till cirka 70 öre. Hållbaraaktier.se har en långsiktigt positiv syn på bolaget och dess produkter. Lyckas bolaget med utmaningen att få uthållig kvalitet i leveranserna och lyckad intrimning av den nya produktionslösningen så kan det bli rejält drag i aktien. Marknadspotentialen är mycket stor, patenten starka och produkterna innovativa. 
 

Intervju med Olof Heyman, VD Ferroamp, 190605

Några av svaren som gavs var;
Finns det något du skulle vilja förtydliga (eller lyfta fram lite extra) när det gäller kvartalets utveckling?

 • Att vi gör det vi ska, det vi sagt i vårt prospekt. Vi ska dubbla omsättningen 2019, påbörja generation 2 i industrialiseringen av våra produkter, satsa på marknad i Sverige och även utomlands och påbörja även tjänstesidan. Vi följer plan.

  Allmänna marknadskunskapen har ökat. När vi för två år sedan var ute och pratade om effekt fick vi förklara väldigt mycket. Nu snackar alla effekt. Vi tillhandahåller en plattform för att managera effekt i fastigheter och använda denna i energiomställningen.


Visionen är att 2022 omsätta 400 mkr och utvecklas mot ett globalt miljöteknikbolag;
- Vilka utmaningar bedöms bli störst på den resan?

 • Det ligger i sakens natur att det är ett brett spektra av utmaningar i att som företag klara av en sådan omställning. Utmaningen är att kunna se sig själv som ett globalt miljöteknikbolag. Min erfarenhet är att planerar man inte för det så kommer det inte att hända. Man klarar inte att växa om man inte planerar för det. Men gör vi det så känner jag att det är fullt realistiskt. 


De två viktigaste nyheterna sedan dess är:

 • Den 12:e juni meddelade bolaget i pressmeddelande från Ferroamp att den så kallade  Nätkoncessionsutredningen överlämnade på måndagen sitt betänkande Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30) till regeringen. Betänkandet föreslår bland annat två nya undantag i koncessionsförordningen för delning av energi och för produktionsnät.

  Olof Heyman, VD för Ferroamp, kommenterade; "Vi ser mycket positivt på dessa nya undantag som när de införs signifikant öppnar marknaden för Ferroamps unika och patentsökta PowerShare teknik. PowerShare möjliggör delning av både solceller, energilager och nätanslutningar mellan byggnader...."
 • Den 4:e juli meddelades att Första AP-fonden går in som ny storägare genom en riktad emisssion som tillför 23 mkr. Emissionen skedde till kursen 28,44 kr.


Insynspersoner har under perioden 190401-190722 ökat sitt innehav som en del av ett långsiktigt incitamentsprogram.

Aktiekursen har efter intervjun pendlat i intervallet 28,50 - 32,50kr.

Hållbaraktier.se beslutade 190705 om att inkludera Ferroamp i Portfölj 2019 med denna motivering.
 


Intervju med Stefan Ölander, VD SolTech, 190625

Några av svaren som gavs var;
Året har börjat bra för SolTech med bl a tre förvärv, kraftigt övertecknad emission som möjliggör ytterligare förvärv, första obligationsemissionen på institutionella marknaden, nytt samarbetsavtal med potential på 100 MW per år i Kina samt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten under Q1. Förtroendet för bolaget har ökat och kursutvecklingen har varit stark.
- Vilka delar i årets utveckling bedömer ni kommer att få störst långsiktig betydelse?

 • Stefan Ölander (SÖ): Den övertecknade nyemissionen med de medel vi fick genom den. Sedan har vi på bolagsstämman fått beslut på möjligheten att utöka antalet aktier. Vi har idag 55 miljoner utestående aktier och på bolagsstämman fick styrelsen mandat att gå upp till 80 miljoner. Det innebär att vi dels har 100 färska miljoner i kassan men också möjlighet att efter styrelsebeslut utöka med 25 miljoner nya aktier. Det ger oss fina förutsättningar att köpa bolag.

- Vilka är dina topp-3 fokusområden under andra halvåret?

 • SÖ: Ta hand om de bolag vi har köpt och köpa fler bolag är de två främsta. Sedan är det också att bistå i börsintroduktionen av Kina-delen.


Vad har då hänt efter intervjun?

 • SolTech offentliggjorde den 1:a juli en ny storaffär i Kina. I pressmeddelandet kommenterade VD Stefan Ölander:

  Vi är stolta över denna takbaserade stororder på hela 9 Megawatt, vilket är 63% större än Sveriges idag största markbaserade solcellspark vid Säve flygplats. Ordern visar återigen på den enorma affärspotential som finns i Kina.

  Att affärer kommer in inom ramen för det exklusiva femåriga samarbetsavtalet som ASRE tecknat med Jiangsu Siyang Administrative Committee of Economic Development Zone, är förväntat. Bolaget har tidigare uttryckt att de förväntar sig detta och att utmaningen snarare ligger i att finansiera dessa installationer. Finansieringen bedöms långsiktigt underlättas via separatnoteringen av Kina-delen som sker senare i år. Ramavtalet innebär byggnation av hela 500 megawatt (MW) solenergikapacitet (100 MW om året i fem år).
 • Med stöd bl a av denna stororder samt momentum från övertecknad emission och positiv kurstrend steg aktien till som högst 34 kr. Då hade aktien stigit från 6,50 kr vid årets början. Rekylen därifrån blev kraftfull ner till nivån 20 och sedan åter upp till cirka 25. Så långt egentligen inget ovanligt med tanke på den exceptionella uppgången. Ovanligt var däremot det som hände den 25:e juli:
 • Placera presenterade den 25:e juli en kritiskt hållen analys med en tydlig säljrekommendation. Kursreaktionen blev kraftigt negativ. Läs Placeras analys här och Soltechs respons här.

  Oavsett hur man bedömer analysen så får det som Placera skriver ett stort genomslag. Den förtroendemässiga törn Soltech har fått i samband med detta kommer sannolikt bestå en tid. Kravet på tydlighet i samband med processen runt separatnotering av Kina-verksamheten ökar ett snäpp. Samtidigt är det noterbart att inget negativt har hänt i verksamheten. Bolaget upplever sig stå starkare än någonsin.


Affärer insynspersoner 190101-190729: Total netto är + 245 tkr enligt nedan

Hållbaraaktier.se hade med Soltech i Portfölj 2019 under våren. Efter en snabb uppgång togs aktien bort. Med facit i hand alldeles för tidigt. Med den ökade osäkerheten i marknaden så får Soltech emellertid fortsätta utanför portföljen tills vidare. Hög potential men samtidigt hög risk.

Intervju med Jonas Almquist, VD Raybased, 190703

Några av svaren som gavs var;
Raybaseds mål är att bli ett globalt teknologi- och tjänstebolag inom trådlösa system för fastighetsstyrning. Bolaget har under året bl a genomfört en företrädesemission, tecknat ett 5-årigt PropTech-avtal med Castellum och nyligen fått en ny huvudägare. Målet är att i år få igång försäljningen och nå en omsättning på 10 mkr i år
- Finns det något i årets utveckling som du skulle vilja lyfta fram som extra betydelsefullt?

 • Jonas Almquist (JA): Om jag ska lyfta fram en sak som den enskilt viktigaste så är det att vi har skapat och lanserat våra tjänster ”as-a-service”. Den första är ”METERING as a Service” och den andra är ”AIR QUALITY as a Service”. Det här är viktigt på många sätt för Raybased.

  Vi gör våra tjänster skalbara. Bakom tjänsterna ligger det en extremt tydlig och strukturerad process som gör att vi kan hantera många projekt samtidigt. Vi har när det gäller ”METERING” arbetat fram den med Castellum för att säkerställa att processen täcker det som är viktigt för kunden – informationspunkter, överlämningar osv. Det vi gör med tjänsten är att vi digitaliserar en process som i idag nästan alltid är helt manuell - tidskrävande och med risk för fel.

  Våra tjänstelösningar innebär att vi från att ha sålt hårdvara som en dellösning nu tar ett ansvar och digitaliserar hela processer. Det blir tydligt för kunden vad vi löser för problem, hur vi gör det och vilket resultat de kan förvänta sig. Det här har landat mycket väl på kundsidan.

Med facit i hand så har verksamheten inte tagit fart på det sättet som förväntades vid börsintroduktionen 2015 när dåvarande ledning hade målet att omsätta 100 mkr 2018.
- Vilka är de huvudsakliga förklaringarna till att genombrottet låtit vänta på sig?
 • JA: Om man punktar ner det så kan man säga;

  1) Marknadsmognad - att man underskattade hur snabbt marknaden skulle mogna för PropTech. De som varit med en tid säger att det är faktiskt först nu som det händer. Bara jämfört med 6-12 månader sedan är det stor skillnad. Nu börjar det bli uppenbart för många fastighetsbolag att det händer saker och att man måste vara med på tåget.

  2) För att nå de mål vi har, vilket vi kommer att göra, så krävs det att man verkligen förstår kundens behov och att man kan göra lösningar som matchar dessa samtidigt som vi uppfyller att lösningarna är skalbara och har en konkurrensfördel. Man måste ha tänkt igenom det hela vägen och det upplever jag att vi har vi gjort under senaste halvåret. Jag ska inte säga att vi är helt klara men jag ser att det vi har släppt med ”METERING as a Service” och ”AIR QUALITY as a Service” så skapar det förutsättningar för tillväxt på ett helt annat sätt än tidigare.
Vad har då hänt efter intervjun?
 • Den 22:a juli meddelade bolaget i ett pressmeddelande att Raybased och Brofund, som tidigare i år blivit den största ägaren,  kommer fördjupa samarbetet.

  I bolagets pressmeddelande framgår att Brofund kommer teckna sig för konvertibler om 5 mkr (löptid 2 år med 5% ränta). Dialog förs med några ytterligare potentiella tecknare om teckning upp till totalt 10 MSEK, vilket således kan aktualiseras inom kort. Detta  förutsätter att en extra bolagsstämma lämnar bemyndigande till styrelsen att besluta om konvertibelemissionen. 

  ”Vi ser stora möjligheter för Raybased att hjälpa fastighetsbranschen med digitalisering och en omställning till smartare hus. För oss som ägare är det viktigt att se till att bolaget får den finansiering som behövs för att realisera sin vision om en mer hållbar framtid”, säger Johan Karlsson, VD på Brofund. 
 • Den 22:a och 23:e juli köpte såväl VD som styrelseordförande aktier i bolaget. Under året har det enbart rapporterats om utökningar av insynspersoner i Raybased.

Aktiekursen har efter ovan positiva nyheter repat sig och ligger i skrivande stund på 1,60 kr. Det är en nedgång på 21% på 12 månader men en uppgång på 39% de senaste 3 månaderna.

Raybased är ett av flera intressanta PropTech-bolag som listas av Hållbaraaktier.se. Fastighetssektorn bidrar indirekt till lika mycket CO2-utsläpp som transportsektorn. Samtidigt så fokuseras detta inte alls i samma omfattning som i transportsektorn där elektrifiering och utsläpp nu präglar det mesta.  Mycket tyder på att intresset för energieffektivisering av fastigheter nu håller på att ta rejäl fart. Detta kommer gynna Raybased som har haft några tunga år på börsen. Övriga "hållbara" aktier med koppling till fastigheter återfinns på denna länk.
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter