Utdelningsaktier

Artikeln ”Utdelningsaktier betalar sig med hästlängder” (Aktiellt, Lars Söderfjell, aktiestrateg Swedbank, 160408) är en av många analyser som visat på att det historiskt har lönat sig att välja aktier med hög direktavkastning.

Under 15 år från 2001 så steg en portfölj med de 5 aktier i OMXS30 med högst direktavkastning väsentligt mer än index. Utdelningsportföljen ökade 225% medan index steg 37%. Skillnaden är ännu större om man inkluderar utdelningen. Totalavkastningen var större för utdelningsportföljen hela 11 av 15 år. Slutsatsen som framförs är att bolag som genererar höga kassaflöden belönas med stark kursutveckling. Att tidsperioden är lång ökar tyngden i detta. Så om du tror att detta upprepar sig så är det bara att inför varje år välja aktierna med högst direktavkastning.

"Hållbara" aktier med hög direktavkastning bör generellt sett ha bättre förutsättningar att behålla eller öka utdelningen på lång sikt. Av de aktier som listas på Hållbaraaktier.se så skulle en portfölj bestående av nedan aktier ge i genomsnitt 4,1% i direktavkastning baserat på kursnivån den 31:a juli och senaste utdelningen.
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter