Kurslyft efter ny order från Kina

Dagens pressmeddelande från SolTech fick kursen att lyfta på en i övrigt svag börs. Aktien steg 11%.

Det var återigen SolTechs dotterbolag i Kina som fick en stororder som ger 108 MSEK under avtalstiden. SolTech Energys samägda bolag i Kina, ASRE, har tecknat en order med Zhejiang New Gonow Automobile Co. Ltd. Orden gäller installation av en solenergianläggning på 6 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 5,4 MSEK. Under avtalens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 108 MSEK.