Ytterligare ett framsteg med juiceCEPT

Kiviks Musteri har tecknat ett hyresavtal för juiceCEPT®. Det meddelade Arc Aroma i ett pressmeddelande. Aktien steg 3% på nyheten.

Samarbetet ger Arcaroma möjlighet att på hemmaplan visa globala kunder juiceCEPT® i full industriell skala i syfte att öka utbytet av mängd juice, dvs extraktionen, från äpple. De tillkommande positiva effekterna med juiceCEPT® såsom smak, doft och näringsämnen kommer naturligtvis att optimeras. Avtalet omfattar även ett projekt för optimering och sampling av olika äppelsorter samt fastställa dess säsongsvariation i extraktion.