Dags för nyemission

Swedish Stirling har fallit under veckan efter det att bolaget kom med sin kvartalsrapport och även meddelade att man troligtvis kommer genomföra en riktad nyemission till institutioner. Kursnivån 11 kr (börsvärde 934 mkr) innebär en uppgång på 10% i år och 55% på 12 månader. Aktien har som högst under året varit upp runt 16 kr.
 
Halvårsrapporten uppvisade intäkter i form av aktiverat arbete på 21 mkr (30 mkr). Förlusten ökade till -24 mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -42 mkr och likvida medel till 28 mkr, därav behovet av nyemission.
 
Några postiva steg under året:

  • Avtalet med Glencore, Sydafrika, om cirka 40 mkr i årliga intäkter närmar sig. Bolaget bedömer att möjligheterna för avtal är goda då erbjudandet är attraktivt för alla parter och samarbetet fungerar mycket väl.
  • Lloyd’s Register har certifierat att PWR BLOK är det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, samt att teknologin ger större CO2besparingar per investerad krona än något annat energislag.
  • Man har även driftsatt bolagets  första kommersiella PWR BLOK 400-F hos Afarak Mogale i Sydafrika