Lättnad för Recyctec

Recyctec har ett entydigt positivt insidermönster under året med köp respektive teckning av aktier i intervallet 53-64 öre. Vid aktuell börskurs på 61 öre uppgår börsvärdet till 40 mkr. Aktien har hållits tillbaka en del av de leveransproblem som belastat bolaget under våren och sommaren. I gårdagens pressmeddelande från bolaget informerades emellertid att leveranserna av avfallsråvara från NSO nu kommer igång.

Kommentarer av VD, Göran Nylén:

  • ”Nästan 4,5 månaders försening från ursprungsplanen påfrestar verksamheten hårt på många sätt, vi är därför lättade över att nu kunna återuppta högvolymsleveranserna från vår partner NSO. Anläggningen fungerar bra och i kombination med personalens höga kompetens har vi kunnat uppvisa hög flexibilitet avseende produktomställningar och hantering av olika sorters avfall och glykoltyper. Det har varit en bidragande orsak till att vi under denna extremt tuffa tid, trots allt kunnat möta efterfrågan på våra EarthCare™ produkter. Detta har bidragit till en fortsatt positiv utveckling av produktmixen.”