Största ordern hittills – 40 mkr

SavoSolar meddelade i veckan att de fått sin största order hittills. Ordervärdet uppgick till 3,8 miljoner euro och avser en kund i Frankrike. Storleken på systemet överstiger 14.000 kvadratmeter och är det största för Savosolar hittills. Leveranserna och konstruktionen inleds hösten 2019 och systemet ska enligt planerna lämnas över till beställaren runt våren 2020.

I början av juli erhöll bolaget order på 2 respektive 8 mkr. Savosolars börsvärde uppgår till cirka 245 mkr på kursnivån 17 öre. Kursen är upp hela 125% i år men däremot ner 22% sett över 12 månader.