Negativ reaktion på kvartalsrapport

Nibe tappade 10% under veckan efter en rapport som var svagare än väntat. 

Nibes vinst per aktie ökade 11% första halvåret . Det innebär att P/E baserat på de senaste 12 månaderna är 28. Koncernens tillväxt var 16% varav 11% organisk, påeldad av kronförsvagningen. 

Bolaget informerade i rapporten att

  • "Den totala efterfrågebilden är fortsatt präglad av stora variationer. Rent generellt har produkter med hållbarhetsprofil, inte minst inom kli-matisering av bostäder, haft en fortsatt god utveckling då det finnsen tydlig politisk vilja att satsa på sådana. Flera kategorier av konsumentprodukter liksom ett antal specialprodukter har däremot haft en svagare utveckling." 


Trots veckans kurskorrigering är kursen upp 32% i år och 60% de senaste 3 åren.