Optimism i kvartalsrapporten

Polyplanks tillväxt i kvarvarande verksamhet var hela 43% under 2:a halvåret och bolaget närmar sig positivt resultat. Bolaget prognostiserar att både kvartal tre och fyra kommer vara positiva resultatmässigt före avskrivningar och finansiella kostnader. Utsikterna för höstens orderingång bedöms som goda.

Börsvärdet är 50 mkr vid kursen 0,194 kr. Dert kan relateras till omsättningen R12 som uppgår till cirka 27 mkr varav 9,3 mkr senaste kvartalet. Aktien har under året gjort en riktig turnaround efter flera års kräftgång. Uppgången är 427% i år men är fortfarande -73% de senaste 3 åren.