Stort lyft efter försäljning av Webbhosting

Binero Group offentliggjorde i pressmeddelande den 15:e juli att bolaget ingått avtal om försäljning av verksamheten inom Webbhosting för en sammanlagd köpeskilling om cirka 380 Mkr med köpare Loopia AB. Kontant betalning och tillträde beräknas ske den 31 augusti 2019. Nettovinsten från försäljningen uppskattas till cirka 260 Mkr. 

Nyheten gjorde att kursen dubblerades över dagen. Bolagets börsvärde uppgår idag till 340 mkr vid kursen 17 kr. Börsvärdet är lite förenklat en spegel av värdet av den kassa som man får via försäljningen minskat med risken för att affären skulle spricka. Och sedan med tillägg för värdet av den kvarvarande verksamheten.

Kvarvarande verksamhet, "Cloud & Solutions", utgörs av en miljövänlig och hållbar molntjänst och tjänster relaterat till denna. Den verksamheten omsätter drygt 30 mkr och har cirka 30 anställda. 

Den 22:a augusti kommert bolaget med halvårsrapporten. Eventuellt får vi i samband med det information om hur mycket av den stora kassan som kommer att delas ut samt definitivt mer nyanser runt hur den kvarvarande verksamheten utvecklas.