Automation sticker ut 

Första halvåret i sammanfattning: Jämfört med samma period föregående år ökade omsättningen med 40 % till totalt 44,2 Mkr (31,5). Rörelseresultatet före avskrivningar för förvärv, justerat med engångsintäkt av licensför­säljning om 3 MSEK, förbättrades med 0,1 MSEK till 0,6 MSEK.

Fastighetsautomation är det område som just nu driver tillväxten i Ecoclime medan inomhusklimat och cirkulär energi går lite trögare. Det sistnämnda tog marknaden fasta på och sänkte kursen under dagen.
 

VD Lennart Olofsson kommenterade detta:
  • ”Vi ser en inbromsning på fastighetsmarknaden, med framskjutna beslut i många stora fastighetsprojekt, vilket lett till en tillfällig stagnation inom affärs­segmenten Inomhusklimat och Cirkulär Energi.”

I övrigt är man nöjda med utvecklingen:

  • ”Andra kvartalet fortsätter i positiv riktning, med ökad omsättning och ett positivt kassaflöde från rörelsen trots stora investeringar för vår fortsatta tillväxt. De repetitiva intäkterna fortsätter att öka, vilket ger oss en viktig intäktsbas. Affärssegmentet Automation fortsätter sin starka utveckling och har redan överträffat årets organiska tillväxtscenario med flertalet ordrar i diverse fastighetsprojekt. Enligt avtalet med ett av världens ledande moln­tjänstföretag om fastighetsautomation av de svenska serverhallarna, har vi startat etapp 2 under perioden.”

 
Ecoclimes finansiella ställning är mycket stabil med en stor nettokassa som lär användas för förvärv. Offertstocken är rekordstor. Risken är lägre än i många andra liknande bolag och vi bedömer värderingen som låg. Enbart fastighetsautomationsdelen och nettokassan motiverar aktuellt börsvärde. 

Aktien ingår sedan tidigare i Hållbaraaktier.se portföljen.