Positiva toner från SolTech

”Jag räknar med att under hösten kunna presentera ett eller flera förvärv och att koncernen lyckas med en framgångsrik notering av ASAB” säger SolTechs VD i dagens delårsrapport som innehöll följande huvudrader:

  • Omsättning: 92 mkr (+371%)
  • Resultat efter finansnetto -3 mkr(-5,4 mkr)

 
Snabb tillväxt i Kina och även i den svenska verksamheten sker på bekostnad av lönsamheten där det kommer dröja ett tag innan resultatnivån kan motivera börsvärdet på 875 mkr (vid krs 17 kr). I andra vågskålen ligger de stora möjligheterna. Solenergibranschen är under stark tillväxt i Sverige och i hela värl­den. Bolaget bedömer framtidsutsikterna för expansion som mycket goda. Rapporten togs emot positivt med ett kurslyft på 7% vilket innebär att aktioen är upp 95% senaste 12 månaderna.