Binero - hållbar IT

Binero Group är ett nytt bolag som listas av Hållbaraaktier.se. Binero Group är efter försäljningen av en stor webhosting-del fokuserat på hållbara IT-lösningar:

  • Binero.Cloud är en miljövänlig och hållbar molntjänst där  data skyddas av såväl den senaste teknologin som svensk lagstiftning. 
  • Binero Solutions erbjuder IT-tjänster med säkerhet och hållbarhet i fokus

Binero presenterade i veckan sin rapport för andra kvartalet som togs emot lite negativt sett till kursnedgången med 3% under veckan. Förhoppningar inför rapporten fanns om klargörande runt 

  1. Disponering av den stora kassan om försäljningen av webbhosting går i mål (man har tidigare sagt att en del kommer att delas ut)
  2. Hur stor kassan förväntas bli efter skatt på reavinst (beror på hur underskottsavdragen kan utnyttjas)
  3. Hur den kvarvarande verksamheten utvecklas

När det gäller 1 & 2 får vi vänta en tid. Bolaget meddelar att man räknar med att kunna presentera ett förslag om kapitalåterföring till aktieägarna senast i samband med bokslutskommunikén för 2019.

När det gäller Cloud & Solutions, som är det som bolaget satsar på, så växte området 33% under kvartalet dvs i nivå med första kvartalet. Vid utgången av andra kvartalet uppgick årliga värdet på avtalade intäkter till 29,2 Mkr. 

Rörelseresultatet för Cloud & Solutions var -3,5 mkr (-3,1) exklusive koncerngemensamma kostnader på 5,6 mkr. De sistnämnda kommer ses över efter försäljningen av web-hosting-delen.

Bolaget säger i rapporten att "målet är att vara den ledande lokala och hållbara aktören på den svenska marknaden för kvalitativa molnbaserade tjänster och IT-infrastruktur. Vi styr nu om vår kraft och energi mot marknadsföring, försäljning av våra moln- och infrastrukturtjänster och på att helt enkelt hjälpa våra kunder till säkra, hållbara lösningar med hög prestanda per betald krona."

Börsvärdet är 330 mkr vid kursen 16,50 kr. Bolaget kommer få 380 mkr kontant den 31:a augusti med en nettovinst på 260 mkr. 

Bolagets kvarvarande verksamhet är intressant och växande:

I november lanserades den publika molntjänsten Binero.Cloud, som är ett integritetssäkrat svenskt alternativ till de globala molnjättarna. Med ett starkt fokus på såväl säkerhet och prestanda som på miljö och hållbarhet, kan bolaget erbjuda en publik molntjänst i världsklass, där alla data lagras på svensk mark och enbart lyder under svensk lagstiftning. Datacentret, som är ett av de miljövänligaste i världen, drivs uteslutande av förnybar energi och genom att ta tillvara på överskottsvärmen står vi dessutom för ett betydande tillskott till fjärrvärmenätet i närområdet.

Inriktningen är mot små och medelstora bolag och med en hög andel återkommande intäkter. Kan man över tid visa på att det finns förutsättningar för uthållig tillväxt så finns det en hel del paralleller till Fortnox tidiga utveckling. Fortnox har som bekant varit en riktig kursraket.

Intressant framledes blir storlek på extrautdelning, kassans storlek och användning, anpassning av koncerngemensamma kostnader samt om tillväxten i Cloud & Solutions till och med kan höjas nu när enbart detta är i fokus.

Styrelseordförande och en ledamot har köpt betydande poster efter offentliggörande av försäljningen av webbhosting. Inköpen skedde i kursintervallet 15,60 - 16,64 kr.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter