Stark utveckling H1

Slitevind har haft en stark utveckling under första halvåret. Eller vad sägs om:

  • Nettoomsättningen uppgick till 53 598 tkr (30 685 tkr)
  • Resultat före skatt uppgick till 11 444 tkr (- 3 978 tkr) motsvarande en vinst per aktie på 1,93 kr (-0,81)

    VD Jonas Dahlström kommenterar utsikterna inför andra halvåret så här i rapporten:'
  • "Produktionen första halvåret om 136 GWh är marginellt över förväntningarna till följd av något starkare vindar än normalt. Ett normalt vindår blåser det ungefär lika mycket under andra som första halvåret. Ca 80% av produktionen för andra halvåret är prissäkrad både vad gäller el och elcertifikat till ett sammanlagt bruttoförsäljningspris om ca 44 öre kWh vilket ger Koncernen en förväntad snittintäkt om ca 40 öre kWh. Beräknat bruttoförsäljningspris är ca 4 öre högre än förväntad snittintäkt då ca 30% av Koncernens produktion hanteras genom driftbolag där intäkten redovisas netto efter driftkostnader.....
    Det kommer hända mycket i branschen de kommande åren och vi kommer ta aktiv del i utvecklingen och arbeta för att vara drivande i konsolideringen av vårt marknadssegment för små och medelstora projekt."