Utökat samarbete med japanska NKC

Cell Impact informerar i dag i två pressmeddelanden att samarbetet med japanska NKC utökas:
 

  • Cell Impact och NKC fördjupar sitt samarbete genom att teckna ett Memorandum of Understanding (MoU) gällande internationell affärsutveckling.
    Överenskommelsen sker mot bakgrund av de ökande globala investeringarna inom bränslecellsteknik där Cell Impacts tillverkningsprocess möjliggör kostnadseffektiv produktion av flödesplattor i stora volymer. Bolagen kommer att genomföra aktiviteter i syfte att identifiera internationella affärsmöjligheter där ett partnerskap mellan Cell Impact och NKC kan erbjuda ökade fördelar för kunden.
     
  • Bolaget genomför en riktad nyemission av B-aktier om cirka 5 MSEK. Emissionen riktas till NKC, som har ingått ett teckningsåtagande om cirka 4,5 MSEK, samt till Mr Shigeru Nakagawa, Executive Officer, NKC New Business Division, som har ingått ett teckningsåtagande om cirka 0,5 MSEK. 
    Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse.

    ​​​
NKC grundades 1924 och är världsledande inom kullagerhållare, industriella transportbandsystem och forming av stål, plast och gummidetaljer. Den årliga försäljningen ligger på cirka 1 miljard dollar och NKC har cirka 4 000 anställda. NKC har produktionsläggningar i Europa, Amerika och Asien.