Senaste rapporten visar vägen

Det finns en historisk tendens att rapporter som tas emot positivt av marknaden följs av en bra kursutveckling även efter den initiala kursreaktionen. När marknaden blir positivt överraskad av en rapport tenderar den att bli överraskad även av kommande rapporter givet att utvecklingen fortsätter. Detta faktum beskrivs bland annat i artikeln ”Tankefelen som gör att du inte lyckas följa vinnande aktiestrategier” (Mats Larsson, ansvarig för analys av svenska små och medelstora bolag på Swedbank, publicerat på VA Finans, 170903).

När hållbaraaktier.se analyserade kursvinnare 2013-2018 så var det vanligt att kursreaktionen på den senaste rapporten innan uppgångsperioden hade varit positiv. Vidare var det en hög andel av vinnarna som innan aktuell period presenterade en delårsrapport som visade på tillväxt både vad gäller försäljning och vinst per aktie i jämförelse med samma kvartal året innan. För 5-årsvinnarna var det hela 80 procent och nästan lika hög andel för 3-årsvinnarna.

Vi har analyserat kursreaktion och utveckling för omsättning samt resultat per aktie i samband med den senaste rapporten för de bolag som listas av hållbaraaktier.se.

Efter den stora uppgången under första halvåret då de aktier som listas av hållbaraaktier.se steg hela 34% så har förväntningarna på bolagen skruvats upp. I kombination med en svagare börs i stort så har effekten blivit att kursreaktionen i många fall blivit svag eller avvaktande i samband med den senaste rapporten.

En jämförelse av kursreaktionen för 58 rapporterande bolag (slutkurs dag före rapport jämfört med slutkurs dag efter rapport) visar

  • Att det endast i 22 fall (37%) blev en positiv kursreaktion.
  • Och endast i 10 av dessa så levererade bolagen dessutom omsättningstillväxt och ökat resultat per aktie. Dessa bolag var Astra, Castellum, Cell Impact, ChromoGenics, Ferroamp, I-Tech, Midsummer, Nobina, Nederman och Slitevind.
  • Övriga 12 med positiv kursreaktion var Absolent, Absolicon, Arise, Ecomb, I.A Industriarmatur, Inzile, Parans Solar Lighting, SaltX, SeaTwirl, SolTech, Sustainable Energy Solutions och ÅF Pöyry.


Med ovan bakgrund kan det vara läge att göra en djupdykning för att se om den övriga analysen faller väl ut för någon av dessa aktier.

De aktier som listas av hållbaraaktier.se sjönk 2,3% under augusti (First North All-Share -2,4%, OMX AFVs Generalindex -1,2%). Uppgången i år är 31,5% (First North +22,2%, AFV OMX 16,0%).