Cell Impact in i portföljen

Cell Impact tar plats i Hållbara Aktier-portföljen till fredagens slutkurs 4,51 kr. Mer om bakgrunden till detta framgår i Premium och presenteras senare publikt på denna sida.

Cell Impact kom i veckan med kvartalsrapport samt nyheter om utökat samarbete med japanska NKC som även innefattar en riktad nyemission på 5 mkr. Aktien steg 7% under veckan. Aktien har annars haft en svag utveckling de senaste 12 månaderna med en nedgång på 44%. Börsvärdet uppgår till 215 mkr på kursnivån 4,51 kr.

Nedanstående fyra faktorer anser vi vara positiva för framtida kursutveckling:

 1. I veckans pressmeddelande gjorde vd Per Teike följande kommentar. Att en större japansk underleverantörer till fordonsindustrin både vill investera och fördjupa samarbetet med oss är en stark indikation på att vi är på rätt väg. Vi har lärt känna NKC som en bra samarbetspartner i ett pågående projekt. I förlängningen ser vi möjligheten att med NKCs breda industriella kunnande, och djupa relationer inom fordonsindustrin, intensifiera våra säljaktiviteter mot de internationella fordonstillverkare som nu satsar miljardbelopp på att utveckla fordon baserade på vätgasteknik.

  Hållbaraaktier.se bedömer det som mycket positivt att Cell Impact har framgångar på den japanska marknaden som ligger långt framme inom vätgasområdet. 
   
 2. Den företrädesemission som genomfördes i våras övertecknades med 239%. Den innebär att det finns ett gediget intresse för bolaget och har skapat finansiell stabilititet. 
   
 3. Den senaste kvartalsrapporten visar på att såväl intäkter, resultat som kassaflöde utvecklas åt rätt håll.
   
 4.  Intresset för vätgas och bränsleceller ser ut att öka. Exempel på detta är Bosch samarbete med PowerCell, Cummins förvärv av Hydrogenics och att utvecklingen inom vätgasområdet är högt på den politiska agendan (ex G20-mötet i Japan).