Förändring i Portföljen

Cell Impact tar plats i Hållbara Aktier-portföljen till fredagens slutkurs 4,51 kr. Mer om bakgrunden till detta framgår för Premium-användare och publiceras senare publikt på denna sida.

Portföljen som startade 190319 med 100.000 kr har stigit till 123.299 kr. Uppgången på dryga 23% kan jämföras med OMX All-Share Cap GI som stigit 3,7% under samma period. Portföljen har nu en kassa-andel på 29% vilken är relativt hög och ska ses i ljuset av den ökade osäkerheten på börsen.

Portföljens innehav har den senaste månaden fallit tillbaka mer än genomsnittet för hållbara aktier och börsen som helhet. Reaktionen på några rapporter har varit negativ. Vår bedömning av de bolag som ingår i portföljen har emellertid inte ändrats avseende långsiktig potential och kortsiktig finansiell stabilitet. Att sprida ut köpen över tid via månadssparande eller liknande är att rekommendera för att minska risken.

Några gemensamma aspekter för bolagen i portföljen är

  • Konjunkturokänsliga 
  • Megatrender som stöttar
  • Värdering som inte dragit iväg
  • Tydliga framsteg i verksamheten senaste året
  • Finansiell ställning som borde göra att osäkra nyemissioner undviks under året

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter