Vinnova-projekt

Vinnova tror på Cell Impact och delfinansierar  ett samarbete med RISE IVF AB kring nästa generations produktionsteknologi för tillverkning av flödesplattor i metall för vätgasdrivna bränsleceller. Projektet löper över sex månader och finansieras gemensamt av Cell Impact och Vinnova. Det informerades idag i ett pressmeddelande från Cell Impact.

Projektets mål är att utveckla koncept för nästa generation av Cell Impacts produktionsprocess för bipolära flödesplattor. Inom ramen för det arbetet kommer projektet att utvärdera och föreslå nya produktionsteknologier som kan eliminera flaskhalsar och samtidigt producera önskad kvalitet till konkurrenskraftig kostnad.

RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.