Kursfall på Kina-nyhet

Bolaget har sedan i februari försökt komma fram till ett avtal med Beijing Win Fortune Technologies Ltd, samt Global Green Development Capital China Co. Ltd, avseende en etablering på den kinesiska marknaden av Josabs ekologiska Aqualite™ teknologi.
Parterna har efter intensiva förhandlingar kommit fram till att man vill fördjupa samarbetet ytterligare, varför förhandlingarna har utvecklats till att man nu diskuterar att etablera ett gemensamt bolag för den kinesiska marknaden.

Josab meddelar att "Även om vi är nöjda med förhandlingarna om ett fördjupat samarbete genom ett gemensamt bolag så kommer det att innebära en ökad komplexitet i genomförandet."

Kursen har gått starkt under året och även innan dagens nyhet baserat på förväntningar om ett rejält avtal. Med dagens nyhet om att detta inte uppnåtts utan att man nu ska hitta andra samarbetsformer än vad som tidigare var tänkt så innebär det att osäkerheten ökar och förväntad tidpunkt för positivt kassaflöde flyttas fram i tiden. En negativ kursreaktion får anses som befogad även om storleken -27% nog får anses som ovanligt stor med tanke på att nyheten ändå innebär att man avser att fördjupa samarbetet. 

Josab har gått upp 132% i år och 69% de senaste 12 månaderna.