Upprepar mål om positivt kassaflöde H1 2020

Arc Aroma Pure upprepade i dagens kvartalsrapport målet att uppnå positivt kassaflöde i slutet av första halvåret 2020. Det framgår av VD-kommentaren i dagens pressmeddelande.

Intäkter och resultat uppvisar relativt små förändringar jämfört med samma kvartal föregående år.

  • Rörelsens intäkter uppgick till 1,7 (2,2) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -4,4 (-4,0) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6,5 (-4,1) MSEK.
  • Kassaflöde från löpande verksamhet: -5,6 (-6,6) MSEK

    Sammantaget innehöll rapporten inga överraskningar. Aktiekursen har sjunkit 50% det senaste året vilket vi bedömer bero på att det kommersiella genombrottet tagit längre tid än väntat. Bolaget arbetar nu på flera fronter än för ett år sedan och målet om positivt kassaflöde inom mindre än 12 månader innebär att bolaget förväntar sig att försäljningen tar fart i närtid.