Josab med ny kurspåverkande nyhet

Josab har tecknat ett avsiktsavtal avseende ett strategiskt förvärv för etablering på den kinesiska marknaden inom hantering av avloppsvatten (Waste Water Treatment). Förvärvet avser det Shanghai-baserade företaget Checoa Environmental Technology.

  • "Vi vill poängtera att Josabs nu två pågående projekt i Kina i detta skede är helt fristående från varandra, JV projektet, tidigare meddelat marknaden, och att de inte på något sätt står i konkurrens med varandra, snarare tvärt om", skriver Josab i pressmeddelandet. 

Josab-aktien steg idag 13% och fortsätter således att svänga rejält. Under senaste månaden har kursen pendlat mellan 4,20kr och 7,40kr.

Checoa Environmental Technology startade år 2011, och arbetar främst mot mat och dryckes-, läkemedels-, kemikalie-, petrokemisk-, bil- och reservdels-, metall- och halvledarindustrin. Bolagets etableringsområde är östra delen av Kina där en stor del av den tunga industrin är lokaliserad. 

Nu när avsiktsavtalet är undertecknat kommer en fördjupad due diligence-process att ske. Parterna har preliminärt kommit överens om att Checoa skall teckna ett distributionsavtal där de har rätt att köpa Josabs material och produkter till sina egna lösningar. Vidare ska Checoas ägare äga rätt att köpa 2 miljoner aktier i Josab med bedömd affärsmässig rabatt. Josab ska samtidigt köpa 20 procent av Checoas aktier. 
Josab erhåller också en option att förvärva ytterligare 55 procent av aktierna i Checoa, totalt 75 procent, förutsatt att Josab skapar minst 15 miljoner kronor i finansiering för Checoas expansion av sina affärer.