Milstolpe för SaltX

SaltX blev dagens kursvinnare med en uppgång på 53% efter att man meddelat om mycket lovande testresultat. Aktien var under 2016 och 2017 rejält haussad på förhoppningar om denna typ av positiva framsteg. I år är aktien upp 54% medan kursen är 42% lägre än för ett år sedan.

SaltX Technology har under 2019 byggt och installerat ett unikt energilager på Vattenfalls anläggning i Berlin. Pilotanläggningen som är baserad på bolagets patenterade nanocoatade saltmaterial, visar på att materialet har en god funktionalitet och att energilagringskonceptet har en bra skalbarhet. Vidare visar också testerna på en lovande effektivitet. 

Det unika energilagret har testats och analyserats. Slutsatsen är att saltmaterialet och den tillämpade processen kan användas vid storskalig energilagring med hög verkningsgrad. Vidare har processen för laddning och urladdning av den termokemiska energin i materialet fungerat och repeterats. Nästa steg är att optimera processen för att öka verkningsgraden och fastställa en kommersiell design av energilagringskonceptet. 

"När jag träffade SaltX första gången 2017 insåg jag vilken potential bolagets teknik har. Resultaten från pilotprojektet bekräftar denna potential och jag tror att nanocoatat salt kommer att fylla en viktig roll i morgondagens hållbara energisystem. Tyskland saknar idag flexibilitet och behöver energilagring”, säger Markus Witt, VP Asset Management Business Area Heat, Vattenfall Wärme Berlin AG