Vinstvarning & likviditetsproblem

ChromoGenics sjönk under dagen hela 31% efter en vinstvarning. Osäkerheten har även ökat angående behovet av nyfinansiering. 

I dagens pressmeddelande framgick att kvalitetsproblemen hos bolagets underleverantör, har minskat i omfattning efter sommaren och är nu på rätt väg. Bolagets egen utleverans lider fortsatt av dessa förseningar. Detta innebär att leverans av inneliggande kundorder av dynamiska produkter försenats och att intäkter från detta förskjuts i tiden. Problemen har också inneburit ett lågt utnyttjande av egen produktionskapacitet i Uppsalaanläggningen. Försenade leveranser till kunderna har även påverkat bolagets möjlighet till nyförsäljning i närtid.
Bolaget räknar med att omsättningen under 2019 landar på 45-50 Mkr mot den i våras kommunicerade 80 Mkr, vilket även påverkar på vår likviditet. Vidare har existerande behov av omleveranser som vi tidigare kommunicerat, i samråd med kund, senarelagts till sommaren nästa år.

Lyckas bolaget med utmaningen att få uthållig kvalitet i leveranserna och lyckad intrimning av den nya produktionslösningen så kan det bli rejält drag i aktien. Marknadspotentialen är mycket stor, patenten starka och produkterna innovativa. Liksom tidigare väljer vi att avvakta stabil kvalitet och intrimmad produktionslösning innan det kan bli aktuellt med att plocka in aktien i portföljen.