Intervju med VD

Hållbaraaktier.se har intervjuat Absolicons VD och grundare Joakim Byström. Intervjun återfinns på denna länk.